7 lutego 2018

WYGODNE_KONTO_ZUS.jpg


Wygodne Konto dla Klientów ZUS

"Wygodne Konto dla klientów ZUS” przeznaczone jest dla klientów indywidualnych nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

SZCZEGÓŁY:

Rodzaj rachunku – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przeznaczony dla emerytów i rencistów, którzy nie posiadają w naszym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, ani nie są współposiadaczem żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
Rachunek przeznaczony jest dla osób, które otrzymują wyłącznie wpływy z ZUS (rentę lub emeryturę). W przypadku otrzymywania innych dochodów, niestety klient nie może skorzystać z oferty WYGODNEGO KONTA objętego promocją.
Promocja dotyczy opłat na rachunku (prezentujemy poniżej)
Okres obowiązywania promocji: od 13.11.2017 r. do 31.10.2019 r. (to okres zakładania rachunku).
Obligatoryjnym warunkiem skorzystania z promocji rachunku jest przystąpienie do Ubezpieczenia Assistance (szczegóły poniżej oraz w regulaminie promocji)

KORZYŚCI:

 • 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta
 • bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB
 • bezpłatne użytkowanie karty debetowej
 • pomoc medyczną i domową w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance
 • możliwość dostępu do rachunku przez internet – za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej z autoryzację poprzez SMS

NAJWAŻNIEJSZE OPŁATY – Oferta promocyjna:

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB
 • 0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej
 • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance – przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.

Szczegółowe Warunki ubezpieczenia: Szczegółowe warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji "WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS".

Karta produktu Assistance: Karta produktu Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji "Wygodne Konto dla Klientów ZUS"