Utraciłeś dokumenty ?

Niezwłocznie dokonaj zastrzeżenia w Banku !

Utracone w wyniku zagubienia lub kradzieży dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystane do celów przestępczych, m.in. do wyłudzenia pożyczki; wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat; kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów; zakładania fikcyjnych firm do wyłudzenia kredytów, zwrotu podatku.
Wszystko to w imieniu osoby, której dokumentem się posłużono !!!

Zarówno klienci, jak i osoby nie będące klientami Banku, mogą dokonać w Banku Spółdzielczym w Witkowie zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Zastrzeżenia należy dokonywać szczególnie w przypadku utraty:

  • dowodu osobistego,
  • prawa jazdy,
  • paszportu.

W celu dokonania zastrzeżenia dokumentu należy podać jego rodzaj i numer seryjny.

Za przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości od swoich klientów Bank nie pobiera opłaty, natomiast osoby nie będące klientami Banku ponoszą opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe.

Każdą utratę dokumentu tożsamości należy jak najszybciej zgłosić w Banku !!!


 

Zgubiłeś kartę płatniczą

Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie powiadomić:
 
Zespół Zastrzegania Kart
numer telefonu dostępny całą dobę:
tel. +48 22 515 31 50
Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę.

Pamiętaj !
Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty !