– wpłaty na rachunek środków z MGOPS ( 800+, 300Plus, zasiłki rodzinne, zasiłki opiekuńcze itp.)

– wpłaty i wypłaty z rachunku bez opłat

– dostęp do konta internetowego

 

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT