• dostępne w walutach: USD, EUR, GBP
  • minimalna kwota lokaty – już od równowartości 25 EUR
  • oprocentowanie – zmienne
  • elastyczny okres lokaty – 1mc, 3mc, 6mc, 12mc
  • możliwość ustalenia okresu umownego i/lub oprocentowania innego niż przewidziane w ofercie Banku, w drodze negocjacji
  • dowolność formy wpłat i wypłat
  • możliwość udzielenia pełnomocnictwa do lokaty