• Pomnażanie środków pieniężnych
  • Zakładana w walutach: USD, EUR, GBP
  • Niski wkład – wystarczy 25 EUR lub równowartość w innej walucie
  • Okresy lokowania – 1mc, 3mc, 6mc, 12mc
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres