Skład Zarządu

Adam Rydlewicz
Prezes Zarządu

Marcin Niewiadomski
Wiceprezes Zarządu

Dominika Kowalska
Wiceprezes Zarządu