Skład Zarządu

Adam Rydlewicz
Prezes Zarządu

Emilia Salska
Wiceprezes Zarządu

Dominika Kowalska
Wiceprezes Zarządu