Skład Zarządu

Adam Rydlewicz
Prezes Zarządu

 

Emilia Salska
Wiceprezes Zarządu

 

Dominika Kowalska
Wiceprezes Zarządu