Szanowni Państwo
Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych,
a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi.
Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych.
Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej:

  •  inicjowanie transakcji płatniczych,
  •  dostęp do informacji o rachunku/rachunkach oraz
  •  potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej.

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

Dokumentacja interfejsu

Przygotowany przez nas interfejs spełnia wymagania dyrektywy PSD2. Udostępniony interfejs umożliwia dostęp do rachunków płatniczych, weryfikację dostępności środków i inicjowanie transakcji uprawionym do tego podmiotom TPP.

Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1.

Informacje ogólne dotyczące dokumentacji technicznej interfejsu

Interfejs API utworzony został zgodnie z Dyrektywą dotyczącą usług płatniczych (PSD2). Jego celem jest udostępnienie bezpiecznego oraz łatwego w użyciu zestawu danych klientów Banku posiadających dostęp do usług bankowości elektronicznej na potrzeby świadczenia usług finansowych wskazanych w Dyrektywie PSD2.

Interfejs Banku jest zgodny z standardem PolishAPI opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji Dyrektywy PSD2.

Interfejs API został zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi, z wykorzystaniem mechanizmów REST, OAuth2, JSON oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego eIDAS.

Interfejs udostępnia zestaw usług służących do uwierzytelniania, autoryzacji, zarządzania zgodami.

Implementacja umożliwia korzystanie z danych na potrzeby usług:

AIS (Account Information Service) – usługa dostępu do informacji o rachunku,
PIS (Payment Initiation Service) – usługa inicjowania transakcji płatniczej,
CAF (Confirmation of the Availability of Funds) – usługa potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

Interfejs udostępniony jest dla wszystkich certyfikowanych podmiotów określanych, jako TPP (Third Party Provider) – uprawnionych do dostępu do usług finansowych na podstawie zgód wydanych przez Klienta.

LISTA USŁUG


Dokumentacja techniczna interfejsu

W celu uzyskania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia.

Formularz zamówienia dokumentacji

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień TPP, bezpłatnie udostępnimy dokumentację techniczną interfejsu.

Środowisko testowe sandbox

Dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy specjalne środowisko testowe Sandbox. Odwzorowuje ono funkcjonalność bankowości elektronicznej dostępnej dla naszych Klientów. Dzięki temu już teraz mają Państwo możliwość przeprowadzenia testów integracji interfejsu specjalnego z własnymi systemami.

Zgłoszenie problemu

Pragniemy poinformować, że zależy nam na doskonaleniu naszej współpracy oraz poszerzeniu oferty o innowacyjne produkty finansowe, które znacząco ułatwią życie naszym klientom. W związku z tym, w razie napotkania jakichkolwiek trudności podczas testów integracyjnych, prosimy o natychmiastowe przekazanie informacji na ten temat.

Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu szybkiego i skutecznego rozwiązania ewentualnych problemów. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań dla naszych klientów, dlatego liczymy na partnerską współpracę oraz otwartą i skuteczną komunikację.

Formularz zgłoszenia problemu

Przerwy serwisowe

Chcielibyśmy poinformować, że systemy bankowości internetowej, środowisko testowe Sandbox oraz finalny interfejs produkcyjny będą regularnie poddawane pracom konserwacyjnym. W związku z tym, istnieje możliwość krótkotrwałego niedostępu do danych zarówno dla dostawców usług płatniczych (TPP), jak i naszych Klientów. Planowane przerwy serwisowe będą wcześniej komunikowane na dedykowanej stronie informacyjnej, aby zapewnić przejrzystość i dostępność informacji.

Dziękujemy za wyrozumiałość i gotowość do współpracy.

Raporty

Na naszej witrynie internetowej zamieszczamy regularnie raporty kwartalne dotyczące efektywności specjalnych interfejsów dostępnych dla dostawców usług płatniczych (TPP) oraz platformy bankowości internetowej, z których korzystają nasi klienci

Informacja o dostępności usług