• Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów
  • Możliwość korzystania z systemu bankowość elektroniczna
  • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie, Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego.
  • Możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym