Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kursy walut z dnia 2024-03-01, godz. 15:50

EUR

KUPNO

4.1141

SPRZEDAŻ 4.5173

GBP

KUPNO

4.8023

SPRZEDAŻ 5.2735

USD

KUPNO

3.8044

SPRZEDAŻ 4.177