Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kursy walut z dnia 2023-03-28, godz. 12:00

EUR

KUPNO

4.5529

SPRZEDAŻ 4.8033

GBP

KUPNO

5.1825

SPRZEDAŻ 5.4571

USD

KUPNO

4.2166

SPRZEDAŻ 4.4412