Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kursy walut z dnia 2022-01-28, godz. 15:50

EUR

KUPNO

4.3698

SPRZEDAŻ 4.7972

GBP

KUPNO

5.2574

SPRZEDAŻ 5.7741

USD

KUPNO

3.918

SPRZEDAŻ 4.3018