Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kursy walut z dnia 2022-07-06, godz. 15:00

EUR

KUPNO

4.6468

SPRZEDAŻ 4.9496

GBP

KUPNO

5.4405

SPRZEDAŻ 5.7285

USD

KUPNO

4.5731

SPRZEDAŻ 4.8169