Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kursy walut z dnia 2024-07-19, godz. 15:50

EUR

KUPNO

4.0831

SPRZEDAŻ 4.4824

GBP

KUPNO

4.8468

SPRZEDAŻ 5.3213

USD

KUPNO

3.7506

SPRZEDAŻ 4.1171