Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Kursy walut z dnia 2022-11-25, godz. 15:50

EUR

KUPNO

4.4711

SPRZEDAŻ 4.9109

GBP

KUPNO

5.2097

SPRZEDAŻ 5.7214

USD

KUPNO

4.3141

SPRZEDAŻ 4.7374