• Pomnażanie środków pieniężnych
  • Zakładana w walutach: USD, EUR, GBP
  • Niski wkład – wystarczy 25 EUR lub równowartość w innej walucie
  • Elastyczne okresy lokowania – już od 1 miesiąca do 36 miesięcy
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres

Oprocentowanie rachunków walutowych