• Finansowanie bieżącej działalności
  • Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
  • Indywidualne zasady spłaty kredytu – jednorazowo bądź w ratach
  • Dogodne formy zabezpieczeń