Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka. z o.o. w Poznaniu:

 

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, działający lub mający siedzibę na terenie województwa wielkopol-skiego, prowadzący działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy (licząc od daty złożenia wniosku kredytowego z poręczeniem Funduszu), nie może być rolnik;

 

  • Max kwota: 650 000 PLN oraz 500 000 PLN w przypadku projektu JEREMIE (max 60% kwoty kredytu/pożyczki);

 

  • Okres poręczenia: max do 5 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 3 miesiące);

 

  • Koszty: na zasadach ogólnych prowizja jednorazowa, płatna z góry za cały okres poręczenia od kwoty poręczenia – od 0,5% do 2,0% (w zależności od okresu poręczenia i rodzaju kredytu/pożyczki); Stawka prowizji może być podwyższona od 0,1% do 0,5%, gdy Fundusz oceni, że jest podwyższone ryzyko oraz jeżeli wnioskodawca nie był wcześniej klientem Funduszu;

 

  • Koszty w ramach projektu JEREMIE – jednorazowa prowizja od kwoty poręczenia w wysokości 0,5% kwoty poręczenia;

 

  • Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy.