KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W HISTORII
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WITKOWIE

 

 • 1888 rejestracja sądowa Banku Ludowego
 • 1889 zakup akcji Banku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu
 • 1905 prowadzenie działalności we własnych pomieszczeniach
 • 1913 wybudowanie nowej siedziby Banku przy Rynku
 • 1918 podpisanie w budynku Banku Ludowego aktu kapitulacyjnego (29 grudnia)
 • 1919 powstanie Banku Ludowego w Powidzu – Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością
 • 1924 reforma Grabskiego – przeliczenie funduszy, udziałów i wkładów (1 zł = 1800000 mk)
 • 1925-1930 dynamiczny rozwój działalności
 • 1930-1939 lata kryzysu gospodarczego
 • 1939-1945 okupacja niemiecka i przerwa w działalności
 • 1945 1 lipca – reaktywowanie działalności Banku Ludowego
 • 1946 pierwsze powojenne Walne Zebranie Członków Banku
 • 1947 prowadzenie filii Banku w Powidzu
 • 1950 przyłączenie Banku Ludowego w Powidzu i przemianowanie na Kasę Spółdzielczą
 • 1952 pozbawienie prawa gromadzenia wkładów oszczędnościowych
 • 1957 przywrócenie prawa gromadzenia wkładów
 • 1958 powrót pierwotnej nazwy Bank Ludowy
 • 1962 zorganizowanie szkolnych kas oszczędności
 • 1963 rozszerzenie działalności punktu kasowego w Powidzu
 • 1972 przyjęcie nazwy Bank Spółdzielczy w Witkowie
 • 1975 reforma administracyjna kraju, uchwalenie nowego prawa bankowego, działalność pod przewodnictwem BGŻ
 • 1983 przywrócenie uprawnień spółdzielczych organom Banku
 • 1986 obchody 125-lecia bankowości spółdzielczej w Polsce
 • 1988 100-lecie działalności Banku
 • 1989-1990 zmiany organizacyjno – gospodarcze w Polsce
 • 1990 współpraca z BGŻ w warunkach gospodarki rynkowej
 • 1991 komputeryzacja banku
 • 1995 podpisanie umowy zrzeszenia z GBW SA w Poznaniu
 • 1998 110-lecie działalności Banku
 • 2000 modernizacja sali obsługi klienta i instalacja pierwszego bankomatu
 • 2001 remont elewacji budynku
 • 2002 przyłączenie Banków Spółdzielczych w Dąbiu i Przedczu
 • 2003 wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego
 • 2007 oddanie do użytku nowego budynku Banku w Dąbiu
 • 2008 wystawa numizmatyczna – początek obchodów 120-lecia Banku
 • 2008 modernizacja Oddziału Banku w Przedczu
 • 2010 uruchomienie placówki w Poznaniu
 • 2011 wdrożenie nowego systemu informatycznego
 • 2012 10-lecie połączenia BS Witkowo, Dąbie i Przedecz
 • 2012 modernizacja Sali obsługi klienta w Witkowie
 • 2013 obchody 125-lecia działalności Banku i setna rocznica wybudowania siedziby
 • 2013 rozpoczęcie budowy Oddziału Kłodawa
 • 2014 otwarcie Oddziału Kłodawa
 • 2021 przyłączenie Banku Spółdzielczego w Grabowie