Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału