Przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

– dokonywanie wpłat środków na rachunek;

– darmowe korzystanie z podstawowych;

Załączniki:

  1. Wniosek o zawarcie umowy rachunku podstawowego
  2. Dokument dotyczący opłat