Przeniesienie rachunku płatniczego to usługa polegająca na przekazaniu do banku przyjmującego informacji o wszystkich lub niektórych zleceń stałych oraz przychodzących na ten rachunek poleceń przelewu i poleceń zapłaty;

– zlecimy zamknięcie Twojego obecnego rachunku;

– przeniesiemy środki na rachunek w BS Witkowo;

– przeniesiemy Twoje płatności powiązane z kontem;

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz informacyjny

2. Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego

3. Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego