Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,0698 4,2792
GBP 4,6217 4,8505
USD 3,3183 3,4856
zobacz pełne notowanie

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych

  • Zakładany dla walut: USD, EUR, CHF, GBP
  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
Oprocentowanie rachunków walutowych

btn_szczegoly_zielony.gif

drukuj