Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,4325 4,7081
GBP 5,0079 5,2579
USD 3,6513 3,8351
zobacz pełne notowanie

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych

  • Zakładany dla walut: USD, EUR, CHF, GBP
  • Swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych
  • Atrakcyjne oprocentowanie zgromadzonych środków
  • Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do rachunku
  • Dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie Bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego
  • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach
Oprocentowanie rachunków walutowych

btn_szczegoly_zielony.gif

drukuj