Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,4325 4,7081
GBP 5,0079 5,2579
USD 3,6513 3,8351
zobacz pełne notowanie

Lokata terminowa w walutach wymienialnych

  • dostępne w walutach: USD, EUR, CHF, GBP
  • minimalna kwota lokaty – już od równowartości 25 EUR
  • elastyczne oprocentowanie – stałe lub zmienne
  • elastyczny okres lokaty – od 1 do 36 miesięcy
  • możliwość ustalenia okresu umownego i/lub oprocentowania innego niż przewidziane w ofercie Banku, w drodze negocjacji
  • dla wysokości wkładu powyżej 10 tys. USD – możliwość negocjacji oprocentowania
  • dowolność formy wpłat i wypłat
  • kapitalizacja odsetek w pierwszym dniu następnego okresu
  • możliwość udzielenia pełnomocnictwa do lokaty
Oprocentowanie rachunków walutowych

btn_szczegoly_zielony.gif

drukuj