23 czerwca 2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie uprzejmie zawiadamia, że tegoroczne Zebrania Grup Członkowskich odbędą się według poniższego harmonogramu:

1 lipca 2020 r., o godz. 14:00, w Sali nr 1 w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo (dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu Gniezno, powiatu Słupca oraz powiatu Września)

3 lipca 2020 r., o godz. 10:00, w siedzibie Oddziału Przedecz, przy ul. Waryńskiego 12 (dla członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Przedecz i Kłodawa)

3 lipca 2020 r., o godz. 13:00, w siedzibie Oddziału Dąbie, przy ul. 3 Maja 3d (dla członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Dąbie)

Serdecznie zapraszamy!

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
 5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Grup Członkowskich.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2019 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku.
 8. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad są dostępne w siedzibie Banku Spółdzielczego w Witkowie przy ul. Stary Rynek 14 w Witkowie, gdzie Członek Banku ma prawo się z nimi zapoznać.