3 września 2015

Na podstawie § 21, pkt. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Witkowie, Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku, według następującego harmonogramu:

  • Dnia 16 września 2015 r., godz. 1300 w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźniejskiej 1, odbędą się Zebrania dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Witkowo, Gminy Powidz, Miasta Gniezno, Miasta Września oraz Miasta Poznań.
  • Dnia 17 września 2015 r., godz. 1000 w siedzibie Banku w Przedczu przy ul. Waryńskiego 12, odbędą się Zebrania dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta i gminy Przedecz.
  • Dnia 17 września 2015 r., godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu przy ul. 3 Maja 4, odbędą się Zebrania dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta i gminy Dąbie.


Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

  1. Otwarcie Zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  3. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz informacja o podjęciu uchwał w sprawie uczestnictwa w Systemie Ochrony SGB i przystąpienia do spółdzielni pod firmą: Spółdzielczy System Ochrony SGB.
  4. Dyskusja i przyjęcie wniosków.
  5. Zakończenie.

Zarząd Banku serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w w/w zebraniach.