26 maja 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie serdecznie zaprasza Członków Banku na

 ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 

L.p. Data

 

Godzina Grupa członkowska Siedziba/teren działania Członków Miejsce obrad
1. 29.05.2023 r.

 

900 Przedecz Gmina Przedecz O/Przedecz

ul. Waryńskiego 12

62-635 Przedecz

2. 29.05.2023 r.

 

1100 Dąbie Gmina Dąbie O/Dąbie

ul. 3 Maja 3d

62-660 Dąbie

3. 29.05.2023 r.

 

1230 Grabów Gmina Grabów i powiat łęczycki siedziba OSP w Grabowie

Pl. T. Kościuszki 18

99-150 Grabów

4. 30.05.2023 r.

 

1100 Witkowo powiat Gniezno, powiat Słupca oraz powiat Września Sala nr 1 w UGiM Witkowo

ul. Gnieźnieńska 1

62-230 Witkowo

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
 5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Grup Członkowskich.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2022 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2022 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku.
 8. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie.