12 września 2019

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy klientów Banku Spółdzielczego w Witkowie na spotkanie,
które odbędzie się 26 października 2019r. (sobota) o godz. 900 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.
 

       Szkolenie poświęcone będzie Bezpieczny klient bankowości elektronicznej:

1. Kim są cyberprzestępcy.
2. Kogo atakują.
3. Bezpieczna strona internetowa.
4. Jak budować bezpieczne hasła.
5. W jaki sposób działają przestępcy (metody działania).
6. Co to jest złośliwe oprogramowanie i jak działa.
7. Kradzieże tożsamości (muły i słupy).
8. Techniki podszywania się pod kontrahentów i pracowników banku.
9. Jak postępować w przypadku zagrożenia.

Czas trwania szkolenia 2-2,5 h.

Celem zapewnienia odpowiednich warunków odbycia spotkania, uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego udziału najpóźniej do 18 października br. w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@bswitkowo.pl lub telefonicznie pod nr 61 477 99 76.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w spotkaniu.

                                                                                                                    Zarząd
                                                                                                                     Banku Spółdzielczego
                                                                                                                      w Witkowie