2 marca 2022

Każdy numer telefonu ma magiczną moc, moc natychmiastowego wysyłania i odbierania przelewów od swoich znajomych. Wystarczy zarejestrować swój numer telefonu w usłudze BLIKA w swojej aplikacji bankowej, aby rozliczać się ze znajomymi natychmiast, 24/7, w niedzielę i święta, z banku do banku, bezpiecznie w swojej aplikacji bankowej.