18 stycznia 2021

Od 15 stycznia br. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0, obsługiwanego przez Spółdzielczą Grupę Bankową
.
Sięgnij po subwencję i złóż wniosek online na stronie Internet Bankingu.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego br.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać:

a) mikrofirmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:

• dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro,
• spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
• kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
– 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
– 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%,
• maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł,
• możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

b) Małe i Średnie Firmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:

• dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro,
• spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
• subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy),
• maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.