29 września 2021

Łączą się dwa kolejne banki Spółdzielczej Grupy Bankowej. Decyzję o integracji, zaakceptowaną już przez Komisję Nadzoru Finansowego, podjęły Banki Spółdzielcze w Witkowie i Grabowie. Po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym będą działały jako Bank Spółdzielczy w Witkowie

Historia Banku Spółdzielczego w Witkowie sięga 1888 roku, bank w Grabowie jest nieco młodszy – założono go w roku 1930. Po zakończeniu procesu integracji witkowski bank będzie obsługiwał niemal 10 tysięcy klientów, wykorzystując do tego celu siedem placówek na terenie województw wielkopolskiego i łódzkiego. Łączne aktywa Banku Spółdzielczego w Witkowie przekroczą kwotę 277 milionów złotych.

Dzięki tej fuzji mieszkańcy regionu zyskają silny i stabilny kapitałowo podmiot z trwałymi, spółdzielczymi korzeniami. Działanie pod wspólną marką związane jest z ambitnymi planami rozwojowymi spółdzielców z Witkowa i Grabowa:

Łączymy banki bardzo mocno zakorzenione w lokalnych środowiskach i chcemy, by dzięki tej konsolidacji klienci zyskali jeszcze lepszą ofertę, bank w pełni przygotowany do walki konkurencyjnej, silny kapitałowo, bezpieczny i dysponujący nowoczesnymi narzędziami technologicznymi – ocenia Adam Rydlewicz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Witkowie. – Dzięki tej synergii możemy oferować lokalnej społeczności szerszy zakres usług finansowych, wspierać większe projekty biznesowe i być partnerem dla dużej grupy przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.

Warto podkreślić, że integracja nie nakłada na klientów łączących się banków żadnych dodatkowych obowiązków. Niezmienione pozostaną numery rachunków bankowych, podobnie jak wszystkie loginy i hasła do bankowości internetowej czy karty płatnicze.

W naszym przypadku konsolidacja powinna zadziałać jak bardzo silny impuls rozwojowy – twierdzi Dariusz Tracz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie. Zwiększamy obszar działania, zyskujemy lepszą efektywność, możemy przyznawać kredyty o wyższej wartości i obsługiwać większe przedsiębiorstwa. Chcemy tworzyć bank nowoczesny cyfrowo, bliski swoim klientom, ale komunikujący się z nimi przy użyciu zaawansowanych technologii. Działając w pojedynkę nie bylibyśmy w stanie przekroczyć bariery ekonomicznego rozwoju, wspólnota daje nam większą siłę i szerokie spektrum możliwości.

Łączące się banki planują nową, wspólną ofertę dla klientów, szczególnie w zakresie rachunków walutowych i kantoru walutowego, leasingu i faktoringu.