26 stycznia 2017

    Pragnąc zapewnić Państwu jak najwyższej jakości usługi przypominamy, że Klienci, którzy do kontaktu z Bankiem wykorzystują numer telefonu na kartę pre-paid, do 1 lutego 2017r. mają czas na jego rejestrację.
   Od 2 lutego 2017r. operatorzy komórkowi zaprzestaną świadczenia usług dla numerów niezarejestrowanych (zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych), co będzie skutkować m. in. zaprzestaniem otrzymywania haseł SMS do potwierdzenia operacji bankowych w bankowości internetowej.
   Rejestracji telefonu można dokonać u operatora sieci komórkowej.