Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • JEREMIE – Projekt jest skierowany głównie do firm realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne, a także do tzw. Starterów, czyli podmiotów gospodarczych działających nie dłużej niż 36 miesięcy. Przedsiębiorcy ci mogą liczyć na preferencje przy nawiązywaniu współpracy z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych.
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 800.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max do 63 miesięcy (poręczenie jest terminowe i jest udzielane na okres spłaty kredytu lub pożyczki wydłużony maksymalnie do 3 miesiące na czas realizacji innych zabezpieczeń przez Bank);
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna po podpisaniu umowy poręczenia – od 0,5% w zależności od okresu poręczenia;
  • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania z Banku powiadomienia o warunkowej decyzji kredytowej wraz z kompletem dokumentów;