Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu:

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, działający lub mający siedzibę na terenie województwa wielkopol-skiego oraz na terenie powiatu milickiego, górowskiego wschowskiego i trzebnickiego (bez ograniczeń czasowych, dot. okresu prowadzonej działalności), nie może być rolnik;

  • Max kwota: 450 000 PLN (max 70% kwoty kredytu/pożyczki);

  • Okres poręczenia: max do 5 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 3 miesiące);

  • Koszty: na zasadach ogólnych prowizja jednorazowa, płatna z góry za cały okres poręczenia od kwoty poręczenia – od 0,5% do 3,0% (w zależności od okresu poręczenia i rodzaju kredytu/pożyczki);

  • Koszty w ramach projektu JEREMIE – jednorazowa prowizja od kwoty poręczenia w wysokości 0,5% kwoty poręczenia;

  • Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy.