• SGB-Bank S.A. zawarł umowy o współpracy z 12 Funduszami Poręczeniowymi.
  • Przedsiębiorca chcący skorzystać z kredytu objętego poręczeniem Funduszu poręczeniowego podpisuje umowę poręczenia w oddziale SBG-Banku S.A., siedzibie banku spółdzielczego współpracującego z danym Funduszem lub w siedzibie Funduszu poręczeniowego.
  • Wszelkich informacji udzielają pracownicy Banków i Funduszy Poręczeniowych.