Cechy Produktu:

 • poręczenie dla nowoudzielonych kredytów: inwestycyjnych i obrotowych,
 • od 100 tys. zł do maksymalnie równowartość w złotych 10 mln euro kwoty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego,
 • maksymalnie do 80% kwoty kredytu,
 • opłata prowizyjna, uzależniona od klasy ryzyka wyznaczonej przez BGK:
  • poręczenia – od 1,6% do 2,8%
  • gwarancje – od 2,0% do 3,4%
 • opłata za rozpatrzenie wniosku – 1.000 zł,

Korzyści dla Kredytobiorców:

 • dostęp do kredytowania pomimo krótkiej historii kredytowej,
 • możliwość uzyskania zabezpieczenia kredytów na inwestycje (również o wysokiej wartości), ale także na finansowanie obrotu, w tym w formie kredytu w rachunku bieżącym,
 • w przypadku uzyskania w BGK promesy poręczenia lub gwarancji:
  • możliwość negocjowania warunków kredytu w kilku bankach współpracujących
  • przyspieszenie procesu otrzymania decyzji kredytowej
 • oferta BGK jest skierowana nie tylko do MSP, ale również do większych podmiotów.