• Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych
  • Bezpieczeństwo nawet przy płatności za podróż kartą
  • Przez cały pobyt – bez względu na długości podróży