• Udzielony w formie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego
  • Możliwość finansowania bieżących potrzeb związanych z działalnością w zakresie leasingu lub przedsięwzięć inwestycyjnych, zmierzających do rozwoju istniejącej działalności w zakresie leasingu
  • Przeznaczony na finansowanie lub refundowanie zakupu nowych lub używanych przedmiotów leasingu
  • Atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie