Ruszyła kolejna edycja Konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”!
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei oszczędzania i wzmacnianie więzi środowisk szkolnych z lokalnymi bankami spółdzielczymi – to główny cel przedsięwzięcia.
Szkoły, które zgłosiły się do Konkursu zachęcamy do aktywności!

Regulamin Konkursu