• Bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpiecza spłatę kredytu
  • Bezpieczeństwo przez cały czas – ubezpieczenie na cały okres spłaty kredytu
  • Bezpieczeństwo wszędzie – ubezpieczenie nie ustaje w związku z jakimkolwiek pobytem poza granicami Polski
  • Ubezpieczenie od śmierci lub utraty zdolności do pracy
  • Nawet do 70. roku życia