Bo liczy się Klient !

Inicjatorem powstania Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 1996 roku, wchodzącego w skład Grupy Concordia byli przedstawiciele Banków Spółdzielczych, zainteresowanych założeniem instytucji ubezpieczeniowej, która mogłaby zrozumieć i spełnić potrzeby ubezpieczeniowe Banków i ich Klientów.

Podpisane 12 grudnia 2006 roku „Porozumienie o współpracy w zakresie ubezpieczeń” jest efektem dynamicznego rozwoju współpracy Grupy Concordia i Spółdzielczej Grupy Bankowej, którą tworzą Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i zrzeszone Banki Spółdzielcze.
Celem porozumienia było ujednolicenie oferty ubezpieczeniowej oraz usprawnienie procesu sprzedaży usług bankowo – ubezpieczeniowych.

Nasz wspólny sukces to fakt, że w ponad 130 Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, Towarzystwo oferuje ubezpieczenia zabezpieczając potrzeby Klientów Banków.

– Nieustannie rozwijamy i doskonalimy ofertę ubezpieczeniową – mówi Katarzyna Kasztelan Przybylska, Dyrektor Biura Bancassurance Grupy Concordia. Wprowadzone w tym roku produkty, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Zwiększające się ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej i rosnąca świadomość ubezpieczeniowa wśród przedsiębiorców MSP zaowocowały wprowadzeniem ubezpieczenia o nazwie Profit Cesja.

W naszej współpracy najważniejszy jest Klient Banku. To właśnie z myślą o nim tworzymy nowe i doskonalimy już wprowadzone produkty oraz upraszczamy procedury likwidacji szkód.

Jesteśmy przekonani, że współpraca Banków SGB gwarantuje, dzięki kompleksowej obsłudze Klienta, satysfakcję wielu ubezpieczonych jak i samych banków.

Szczegółowa oferta Grupy Concordia na stronach: www.grupaconcordia.pl

468x60_concordia_bank8.gif