Lp. Nazwa Strona WWW Kontakt
DOLNOŚLĄSKIE
  WROCŁAWSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII www.wctt.pl wctt@wctt.pl
KUJAWSKO-POMORSKIE
  ENTERPRISE EUROPE NETWORK een.tarr.org.pl een@tarr.org.pl
LUBELSKIE
  MIĘDZYNARODOWE WSCHODNIE CENTRUM INNOWACJI www.ipw.org.pl ipw@ipw.org.pl
  LUBELSKIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII www.lctt.pollub.pl lctt@pollub.pl
  WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI www.wktir.pl info@wktir.pl
  BUSINESS & INNOVATION CENTRE www.lfr.lublin.pl/bic bic@lfr.lublin.pl
LUBUSKIE
  CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.cptt.uz.zgora.pl a.weber-danilewicz@cptt.uz.zgora.pl
ŁÓDZKIE
  OŚRODEK ROZWOJU INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTW EUROPARTNER www.frp.lodz.pl fundacja@frp.lodz.pl
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII www.ctt.uni.lodz.pl ctt@uni.lodz.pl
  DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ www.p.lodz.pl grazyna.antonowicz@p.lodz.pl
  OŚRODEK INNOWACJI NOT lodz.not.org.pl oi1@lodz.not.org.pl
MAŁOPOLSKIE
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH PARK TECHNOLOGICZNY www.ctt.krakow.pl centrum@ctt.krakow.pl, k.kipiel@ctt.krakow.pl
  BRANŻOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZY PLATFORMIE TECHNOLOGICZNEJ ODLEWNICTWA POLSKIEGO www.iod.krakow.pl mlatallo@iod.krakow.pl
  CENTRUM INNOWACJI, TRANSFERU TECHNOLOGII I ROZWOJU UNIWERSYTETU (CITTRU) www.cittru.uj.edu.pl cittru@uj.edu.pl
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII www.transfer.edu.pl sekretariat@transfer.edu.pl
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH www.ctt.agh.edu.pl ctt@agh.edu.pl
MAZOWIECKIE
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII I PROMOCJI INNOWACJI www.imbigs.pl r.podgorzak@imbigs.org.pl
  FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS www.technologypartners.pl info@technologypartners.pl
  FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI FIRE www.innowacje.org.pl Iwona.Stefanska@inno
  FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII www.fpe.org.pl biuro@fpe.org.pl
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ www.ctt.pw.edu.pl sekretariat@ctt.pw.edu.pl
  UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII www.uott.uw.edu.pl uott@uott.uw.edu.pl
  OŚRODEK INNOWACJI NOT www.notostroleka.pl not@notostroleka.pl
PODKARPACKIE
  CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.pigkrosno.pl pig@pigkrosno.com.pl
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII www.marr.com.pl in-marr@inkubator.ptc.pl
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, INNOWACJI I INFORMATYZACJI www.rarr.rzeszow.pl gtabisz@rarr.rzeszow.pl
  STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII "HORYZONTY" www.horyzonty.man.rzeszow.pl horyzonty@man.rzeszow.pl
PODLASKIE
  Ośrodek Innowacji NOT www.not.suwalki.pl oil@suwalki.not.org.pl
  OŚRODEK INNOWACJI NOT www.notbial.pl adm@notbial.com.pl
POMORSKIE
  Samodzielne Stanowisko ds. Innowacji – BUSINESS POINT www.naukaibiznes.gumed.edu.pl; http://www.informator.gumed.edu.pl/348 ikowalczyk@gumed.edu.pl
  CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII www.ctt.gda.pl ctt@post.pl
ŚLĄSKIE
  REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.gapp.pl rcitt@gapp.pl
  CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Politechniki Śląskiej www.citt.polsl.pl rjo5@polsl.pl
  OŚRODEK INNOWACJI NOT www.not.bielsko.pl zbyszek@not.bielsko.pl
ŚWIETOKRZYSKIE
  ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.it.kielce.pl grochal@it.kielce.pl
  OŚRODEK INNOWACJI NOT kielce.not.org.pl oi1@kielce.not.org.pl
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
  OŚRODEK INNOWACJI NOT olsztyn.not.org.pl oi2@olsztyn.not.org.pl
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie www.uwm.edu.pl/ciitt ciitt@uwm.edu.pl
WIELKOPOLSKIE
  INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA www.ilim.poznan.pl piotr.nowak@ilim.poznan.pl
  CENTRUM WSPIERANIA INNOWACJI www.ppnt.poznan.pl aw@ppnt.poznan.pl
  CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.citt.pl prezes@citt.pl
  FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ www.fpa.org.pl fpa@bioinfo.pl
  CENTRUM INNOWACJI, ROZWOJU I TRANSFERU TECHNOLOGII www.ciritt.put.poznan.pl ciritt@put.poznan.pl
  Ośrodek Innowacji NOT kalisz.not.org.pl oi1@kalisz.not.org.pl
  WIELKOPOLSKI INSTYTUT JAKOŚCI www.wnj.pl sekretariat@wnj.pl
  UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA www.ucitt.pl ucitt@amu.edu.pl
       
ZACHODNIOPOMORSKIE
  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii www.innowacje.zut.edu.pl innowacje@zut.edu.pl
  Ośrodek Innowacji NOT www.not-koszalin.org sekretariat@not-koszalin.org