Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie miasta Bydgoszcz oraz powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego oraz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego za wyjątkiem powiatu grudziądzkiego;

• Max kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 250.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;

• Okres poręczenia: max do 5 lat (okres spłaty kredytu, wydłużony o 3 miesiące);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna z góry za cały okres poręczenia od kwoty poręczenia – od 0,43%; Fundusz nie pobiera opłaty za rozpatrzenia wniosku o poręczenie;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.