Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

  • Podmiot: przedsiębiorca z sektora MŚP, działający, mający siedzibę lub realizujący inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność;
  • Max kwota: 1 000 000 PLN (max 80% kwoty kredytu/pożyczki);
  • Okres poręczenia: max do 5,5 roku ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy);
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od minimum 1,5%;
  • Koszty w ramach projektu JEREMIE – brak opłat
  • Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.