Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę i prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego lub prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 700.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki, kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max 66 miesięcy (okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy) Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia na okres kredytu/pożyczki, wydłużony o 6 miesięcy, jednak nie dłuższy niż 126 miesięcy;
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna po podpisaniu umowy poręczenia – od 2,0% w zależności od okresu poręczenia; w ramach inicjatywy JEREMIE – prowizja jednorazowa za cały okres poręczenia – 0,5% kwoty poręczenia;
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia za pośrednictwem Instytucji Finansującej;
  • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest przez Fundusz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania z Banku kompletu wymaganych dokumentów;