Korzyści:

  • Pierwsza wpłata już od 20 PLN
  • Odsetki dopisywane do rachunku na koniec kwartału kalendarzowego
  • Możliwość uzyskania karty płatniczej do rachunku
  • Swoboda w dysponowaniu środkami

Więcej>>

  • Produkt skierowany do osób fizycznych, SKO oraz PKZP