Transakcje wymiany walut z natychmiastową dostawą waluty

SGB -Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji
 • ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
 • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
 • transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku

Przeznaczenie produktu

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z dokonywaniem/ otrzymywaniem płatności w walucie obcej

Zarządzanie ryzykiem walutowym – transakcje FORWARD, SWAP WALUTOWY

SGB -Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji na ustaloną daty rozliczenia transakcji – nie później niż12 miesięcy
 • transakcje realizowane dla EUR, USD, GBP
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji

Przeznaczenie produktu

Transakcja pochodne dla firm prowadzących wymianę handlową z zagranicą oraz rozliczających się z kontrahentami w złotówkach, dla których poziom generowanych kosztów lub przychodów jest zależny od poziomu kursu walutowego.

Transakcje podlegają regulacjom MiFID

Inwestowanie nadwyżek – lokaty terminowe SKARB, papiery wartościowe poza rynkiem regulowanym

SGB -Bank oferuje:

 • lokaty terminowe negocjowane, oparta na stawce rynku międzybankowego z terminem do 12 miesięcy ze stałym oprocentowaniem z kapitalizacją odsetek po okresie umownym;
 • automatyczne lokowanie nadwyżek z rachunku w lokacie jednodniowej
 • obligacje komunalne i komercyjne na rynku wtórnym (transakcje podlegają regulacjom MiFID

Przeznaczenie produktu

Produkty przeznaczone dla klientów dysponujących nadwyżkami inwestycyjnymi, zainteresowanych indywidualnym dopasowaniem oferty banku do swoich potrzeb.

Wszelkich informacji udzielą Państwu pracownicy Departamentu Skarbu

numery telefonów 61 8562 531; 61 8562 482; 61 8562 408; 61 8562 331; 61 6312 129