Korzyści:

  • elastyczna kwota wpłat – od 5 do 100 tys. PLN
  • 3-miesięczny okres inwestycji
  • 50% środków na lokacie bankowej, 50% w wybranym funduszu inwestycyjnym
  • stałe oprocentowanie części depozytowej – gwarancja zysku
  • możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków z części funduszowej
  • możliwość wyboru między następującymi funduszami Union Investment TFI SA:

– UniKorona Akcje FIO – fundusz o najwyższym potencjale zysku, inwestujący w akcje najlepszych polskich spółek,
– UniKorona Zrównoważony FIO – fundusz lokujący aktywa w akcje i obligacje,
– UniStoProcentPlus FIO – fundusz z ochroną kapitału pozwalający na udział w nieograniczonych zyskach z rynku akcji

  • lokata odnawialna– automatycznie odnawianie na kolejny okres bez konieczności wizyty w banku