Ubezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki – umożliwia wykorzystanie przyznanych pieniędzy zanim zakończy się proces związany z ustanowieniem hipoteki. Ubezpieczenie jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu przeznaczonego na zakup środków do produkcji rolnej, refinansowanie innych kredytów oraz finansowanie płatności związanych z bieżącą działalnością rolniczą do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki i jest zawierane na okres 1, 3 lub 6 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne okresy ubezpieczenia, aż do momentu uzyskania prawomocnego wpisu do hipoteki.

Korzyści

  • możliwość wypłaty kredytu nawet jeśli docelowe zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki nie jest jeszcze ustanowione
  • możliwość szybszego uzyskania kredytu na rozwój gospodarstwa
  • elastyczny okres ubezpieczenia – 1, 3 lub 6 miesięcy
  • możliwość przedłużenia ubezpieczenia łącznie aż do 36 miesięcy

Produkty powiązane

  • Kredyty, których docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości