Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością – budynki, budowle i inne środki trwałe oraz odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania nieruchomości. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Korzyści

  • elastyczna oferta – możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia
  • oferta również dla jednostek samorządowych
  • szybka likwidacja szkód – uproszczone procedury
  • możliwość automatycznego wznowienia ochrony na kolejny okres

Produkty powiązane

  • Rachunek depozytowy
  • Rachunek kredytowy