Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

• Max kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 800.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;

• Okres poręczenia: max do 63 miesięcy (poręczenie jest terminowe i jest udzielane na okres spłaty kredytu lub pożyczki wydłużony maksymalnie do 3 miesiące na czas realizacji innych zabezpieczeń przez Bank);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna po podpisaniu umowy poręczenia – od 0,5% w zależności od okresu poręczenia;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.