Terminowa transakcja wymiany walut polega na ustaleniu kursu rozliczenia (kupna lub sprzedaży) transakcji na określony dzień w przyszłości.

SGB-Bank S.A. oferuje Państwu możliwość zawierania nastepujących transakcji wymiany walut:

  1. rzeczywiste (z fizyczną dostawą – RTT) i nierzeczywiste (rozliczenie transakcji następuje poprzez różnice kursowe – NTT) transakcje terminowe kupna/sprzedaży walut obcych
  2. PAR RTT – seria rzeczywistych transakcji terminowych zawartych na różne terminy przy tym samym kursie terminowym
  3. terminowe transakcje wymiany walut (FX SWAP) – transakcja polegająca na kupnie/sprzedaży waluty za walutę z natychmiastową jej odsprzedażą lub odkupieniem w terminie późniejszym.

Warunkiem realizacji transakcji wymiany walut jest:

  • podpisanie porozumienia ramowego z SGB-Bank S.A.
  • posiadanie rachunku złotowego i walutowego w SGB-Bank S.A. lub banku spółdzielczym
  • ustanowienie przez Klienta zabezpieczenia na wskazanych przez niego rachunkach w SGB-Bank S.A. lub banku spółdzielczym.

Transakcje terminowe zawierane są dla EUR lub USD na okres od 1 tygodnia do 12 miesiecy (transakcje PAR RTT do 6 miesięcy). Minimalna wartość transakcji wynosi 10 000 EUR lub 10 000 USD.

Wszelkich informacji udzielą Państwu pracownicy Departamentu Skarbu tel. 061 85 17 987, 061 85 62 408, 061 85 62 531.