Streszczenie -Technologia, pozwala na uzyskanie tlenu o czystości 90÷95% obj. O2. Istotą metody jest proces VPSA (vacuum pressure swing adsorption) z zastosowaniem zeolitowych sit molekularnych.

Opis – W procesie stosuje się adsorpcję powietrza pod podwyższonym ciśnieniem, po której następuje próżniowa desorpcja. Proces składa się z cyklów, które wykonywane są na 2-3 adsorberach wypełnionych zeolitowym sitem molekularnym. Proces jest całkowicie skomputeryzowany i zautomatyzowany. Zastosowanie: w oczyszczalniach ścieków, w intensywnej hodowli ryb pstrągowatych, w przemyśle szklarskim, w hutnictwie aluminium, w procesach zgazowania biomasy, w energetyce, w elektrowniach ze spalaniem tlenowym miału węglowego

Szczegółowe informacje na stronie http://innowacje.gov.pl