Streszczenie -Sposób otrzymywania wyrobów włókienniczych o właściwościach barierowych przed UV polega na wprowadzeniu w ich strukturę absorbera UV na bazie zmikronizowanych cząstek ditlenku tytanu z wykorzystaniem konwencjonalnych metod
Opis -Technologia polega na wprowadzeniu w strukturę wyrobów włókienniczych nowo opracowanych absorberów UV na bazie zmikronizowanych, modyfikowanych powierzchniowo alkoksysilanami, cząstek ditlenku tytanu. Modyfikację można wykonać metodą napawania dyspersją wodną lub powlekania pastą na bazie żywic akrylowych.
Zmodyfikowane wyroby włókiennicze charakteryzują się dobrymi właściwości ochronnymi przed promieniowaniem UV, bardzo dobrą aktywnością fotooksydacyjną oraz działaniem hamującym rozwój mikroorganizmów; nie powodują działań drażniących u ludzi.

Szczegółowe informacje na stronie http://innowacje.gov.pl