Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)…
” 80% wszystkich współczesnych chorób ma bezpośredni związek z jakością wody pitnej.”

Drgania to informacje. Rozróżniamy wśród nich pozytywne, afirmujące życie oraz negatywne, które zakłócają życie. Wszystko w naturze ziemskiej opiera się na wymianie informacji a cały wszechświat determinowany jest przez drgania.
Woda jako najważniejszy nośnik informacji podlega działaniu wszystkich zewnętrznych czynników, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Informacje przejęte przekazuje dalej wszystkim istotom żywym. Dopiero dzięki przekazywaniu informacji woda, a za jej pośrednictwem wszystko co żyje otrzymuje możliwość odbudowy sił samooczyszczających i równowagę energetyczną. Ponieważ jak wiadomo informacja nie potrzebuje energii, efekt ożywiania nie może słabnąć dopóki zapewniony jest przepływ informacji. Na skutek wysokiego ciśnienia panującego w systemach wodociągowych oraz czynników takich jak długotrwałe transportowanie systemami prostych rur (woda ze swej natury porusza się naprzód ruchem spiralnym) oraz tarciem w rurach i wywołanym przez to ciepłem generującym elektrolityczne procesy niszczące, woda traci swą naturalną energię i pozytywne działanie. Naturalna energia zanika też pod wpływem oddziaływania substancji chemicznych, metali ciężkich i naświetlania, powodując, że woda staje się jałowa.

Technologia Grandera ( www.grander.com ) jest pierwszym i najdoskonalszym rozwiązaniem pozwalającym naszej wodzie użytkowej na trwałe przywrócenie fizycznej struktury parametrów wody pierwotnej, określanej często synonimem – pradawnej wody. Jedynie technologia Grandera oddziałuje wodą na wodę. Niezwykła trwałość i nadzwyczajna jakość oryginalnej wody Grandera, naukowo udowodniona, stanowi wzorzec, z którym porównywane są wszystkie inne wody na świecie. Ożywianie wody przywraca jej pozytywną informację, którą ona utraciła na skutek niekorzystnego działania czynników zewnętrznych.

Technologia Grandera jest jedyną na świecie komplementarną metodą ożywiania wody obejmującą wszystkie obszary ludzkiej działalności stymulując proces oparty całkowicie na prawach natury i nie korzysta:

– ani z magnesów stałych czy elektromagnesów,
– ani z zasilania prądem pod jakąkolwiek postacią,
– ani z naświetlania i promieniotwórczości,
– nie wymaga żadnych przeglądów czy też konserwacji,
– działa bez przerwy, non-stop, bez końca.

Jest nie zastępowalna żadną inną technologią ani w całości ani w części.
Technologia ożywiania wody metodą Grandera jest szczególnym produktem, stanowiąc modelowy przykład tzw.” clean technology” (czysta technologia – nie szkodząca środowisku )

Obszary zastosowania technologii Grandera, to : wszystkie miejsca kontaktu człowieka z wodą, tak indywidualne jak i zbiorowe. Każdy przemysł, zakłady każdej wielkości, rolnictwo, hodowla roślin i zwierząt, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, domy mieszkalne, instytucje, łaźnie i baseny, zbiorniki wody stojącej, wody pitnej i przemysłowej, obszary wody pitnej, systemy centralnego ogrzewania i obiegi wody chłodzącej, etc oraz każdy pojedynczy człowiek dla samego siebie.
Woda ożywiona technologią Grandera powoduje odwrócenie polaryzacji toksyn, pozwalając komórkom na pozbycie się toksyn łatwo i naturalnie. Przy systematycznym spożywaniu wody ożywionej, w krótkim czasie usuwa się z organizmu do 50 różnych toksyn w tym metali ciężkich (np. ołów).

Niektóre efekty stosowania ożywionej wody ( wg relacji użytkowników):

– ustępują lub znacznie łatwiej leczyć wypryski, pryszcze (trądzik młodzieńczy), alergie, dolegliwości skórne i reumatyczne,
– łagodnieją schorzenia kręgosłupa także te związane z wiekiem,
– krwioobieg ulega stabilizacji i poprawia się skład krwi,
– rany goją się szybciej,
– znika obrzęk nóg,
– następuje ogólna poprawa równowagi psychicznej i fizycznej,
– ustępują dolegliwości żołądkowe i jelitowe,
– wzmacniają się procesy przemiany materii,
– znikają grzybice, egzemy, łuszczyca.

Zastosowanie technologii Grandera w przemyśle, to: pozbycie się problemów technologicznych oraz częściowa lub całkowita rezygnacja stosowania środków konserwujących. Uproszczenie i zwielokrotnienie produkcji wraz z poprawą jakości i trwałości oraz smaków wyrobów spożywczych. Rezygnacja z chemikaliów do czyszczenia i dezynfekcji. Oszczędność czasu, energii i funduszy. Przedłużenie czasu pracy urządzeń. Pozbycie się korozji wewnątrz systemów transportujących wodę.

Informacja, doradztwo, sprzedaż
Tadeusz Przeździecki – tel. 506 721 805; tadmen@op.pl