Streszczenie

Opracowana technologia powlekania, umożliwia otrzymywanie wyrobów ze szkła opakowaniowego z powłokami z tlenku /ów metali, nadającymi wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne a także dekoracyjne.

Opis

Wadą znanych komercyjnych rozwiązań nanoszenia powłok na szyby ze szkła budowlanego jest brak możliwości ich zastosowania do nanoszenia trwałych barwnych lub bezbarwnych powłok ochronnych na wyroby o nieregularnym kształcie powierzchni , takich jak butelki, pojemniki i inne wyroby ze szkła użytkowego.

Opracowana technologia powlekania, umożliwia otrzymywanie wyrobów ze szkła opakowaniowego z powłokami z tlenku /ów metali, nadającymi wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne a także dekoracyjne. Ponadto, powłoki otrzymywane według tej technologii są trwale związane z powierzchniową warstwą szkła za pośrednictwem silnych wiązań chemicznych. Dzięki temu praktycznie niezależnie od zastosowanego składu tlenkowego, już od grubości powyżej ok. 20 CTU (1 CTU ≈ 3-4 Å, 1 Å =0,1 nm) tak otrzymane powłoki pełnią funkcję ochronną w stosunku do powierzchni wyrobów, wzmacniając odporność chemiczną oraz wytrzymałość mechaniczną na tarcie i uderzenie (zależnie od grubości powłoki – poprawa od kilku do kilkunastu %). Ma to szczególne znaczenie wobec konieczności unikania strat przy napełnianiu i transporcie opakowań, a także pozwala zwiększyć zakres recyklingu opakowań i dzięki temu uzyskać oszczędność kosztów surowców i energii oraz poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego.

Dla uniknięcia wad istniejącego stanu techniki niniejszy wynalazek proponuje szkła użytkowe powlekane barwnymi lub bezbarwnymi powłokami tlenkowymi znacznie zmniejszającymi przepuszczalność promieniowania UV i NIR. Powłoki według wynalazku są wytwarzane metodą chemiczną pirolizy, przez zanurzenie w roztworach związków o charakterze powłokotwórczym lub poprzez rozpylanie tych roztworów na gorące szkło.

Nagrody: Brązowy medal V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji IWIS 2011,
Prestiżowy medal Marii Skłodowskiej-Curie za udział w 1 Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych

Zalety

Otrzymane powłoki tlenkowe bezbarwne lub barwne posiadają odporność chemiczną na czynniki myjące i warunki atmosferyczne, odbijają i częściowo selektywnie pochłaniają promieniowanie słoneczne w zakresach długości fal , które mogą mieć negatywny wpływ na przechowywane produkty. Niniejsza technologia powlekania pozwala na stosowanie takich powłok jako ochronnych przeciwsłonecznych dla wytwarzanych przemysłowo jednostkowych wyrobów ze szkła użytkowego, w tym o nietypowych kształtach.

Stan zaawansowania – testowane w skali półtechnicznej, gotowe do demonstracji

Prawa własności intelektualnej – zgłoszenie patentowe złożone ale patent jeszcze nie udzielony

Typ oczekiwanej współpracy

  • porozumienie handlowe z pomocą techniczną
  • inne (np. finansowanie)
  • współpraca techniczna

Rodzaj poszukiwanego partnera – dowolny
Kontakt – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Osoba do kontaktu: Dział Projektów i Marketingu Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych
Telefon: (12) 683-7974
Faks: (12) 683-7901
E-mail: marketing_krakow@icimb.pl